Gamification

LibraryFileContentPortlet

Övningar till Compassionfokuserad terapi


1. Lugnande andningsövning 
Title:
Compassion - övning 1 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
7526537 B

2. Skapa ett compassion-själv 
Title:
Compassion - övning 2 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
7340555 B

3. Skapa ett compassion-ideal 
Title:
Compassion - övning 3 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
6581198 B

4. Trygg plats 
Title:
Compassion - övning 4 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
5312684 B

5. Att använda sig av sitt compassion-själv
a) I svåra situationer 
Title:
Compassion - övning 5_1 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
4692188 B

b) I tillstånd av ångest 
Title:
Compassion - övning 5_2 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
3825641 B

6. Rikta sitt compassion-själv mot andra 
Title:
Compassion - övning 6 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
4198043 B

7. Compassion som strömmar in 
Title:
Compassion - övning 7 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
5018699 B

8. Compassion som strömmar ut 
Title:
Compassion - övning 8 (rev 3).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
4339406 B