Gamification

LibraryFileContentPortlet

Autism och ADHD i skolan

Om boken

Autism och ADHD i skolan och tydliggörande pedagogik
I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen.Det är dags att låsa upp alla dörrar och skapa en tillgänglig skola!
Autsism och adhd i skolan är en praktisk handbok är skriven för alla inom skolans värld, främst från förskoleklass till årskurs 9: lärare, speciallärare, personal inom elevhälsan, pedagoger på fritidshem och elevassistenter. Den kan med fördel även inspirera personal i gymnasieskolan och läsas av föräldrar.
Sagt om boken:
"Bokens styrka ärde många exempel som ges och den fungerar bra som praktisk handbok för pedagoger. De olika strategier sompresenteras passar de flesta elever i skolan och kan ses som verktyg för att skapa en inkluderande lärmiljö som ärförutsägbar, tydlig och ger möjlighet till såväl energi och motivation som återhämtning. Ett angeläget avsnitt tarupp motivationens väsentliga betydelse för lärande och inspiration."
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 2, 2018

Extramaterial

Formulär

Dessa formulär kan du som är lärare använda dig av när du möter en äldre elev med autism och/eller adhd i skolan. De har ofta svårt för öppna frågor och behöver tankestöd för att kunna svara på hur hen egentligen menar och känner. Alla formulär ska användas med en samtalsteknik som vi kallar för tydliggörande samtal med sokratiska inslag. Läs gärna mer i boken Autism och adhd i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik om hur du kan introducera och använda formulären.