Gamification

LibraryFileContentPortlet

Ordkunskap

Här hittar du ett stort antal kopieringsunderlag med ordkunskapsövningar som hjälper eleverna att utöka ordförrådet och träna på ordförståelsen.
Innehåll
     • Ordkort
     • Enkel ordlista
 

Ordkort

Här är ett antal ordkort med nyckelord från kapitel 3. Skriv ut ordkorten och klipp isär dem. Laminera dem gärna. 
Förslag på hur korten kan användas:
Låt eleverna arbeta i par eller i grupp. En elev tar ett kort och försöker förklara ordet på kortet med hjälp av andra ord eller med charader. Dela in korten i substantiv, verb och adjektiv. Eleverna kan sitta i par eller i grupper.

Enkel ordlista

Här är en enkel ordlista med nyckelord från kapitel 3. Kopiera listan och låt eleverna arbeta med ordlistan genom att översätta ord och skriva exempelmeningar. Eleverna kan arbeta enskilt, i par eller i grupp.
 

Utvecklad ordlista

Här är en utvecklad ordlista med nyckelord från kapitel 3. Ordlistan tränar också grammatik. Kopiera listan och låt eleverna arbeta med ordlistan genom att översätta ord och skriva exempelmeningar. Eleverna kan arbeta enskilt, i par eller i grupp. Observera att det inte alltid att fylla i alla kategorier.
 

Ordkarta

Här är ett exempel på en ordkarta av ordet ”jobba”. Gå igenom ordkartan med eleverna. Välj sedan ut några fler ord från Viktiga ord och fraser i början av kapitel 3 och låt eleverna fylla i tomma ordkartor. Eleverna kan arbeta antingen enskilt, i par eller grupp. Alla kategorier passar inte alla ord. Låt eleverna fylla i så mycket de kan. I denna övning får eleverna också träna på att muntligt förklara ord för en kurskamrat.