Gamification

LibraryFileContentPortlet

Lilla uppslaget

Använda kroppsspråket


Använda rösten


Använda talmanus, rekvisita och tekniska hjälpmedel


Våga prata