Gamification

LibraryFileContentPortlet

Produktinfo


Framåt C
Projektledare Anika Glaza
Illustratör Jerker Eriksson
Foton Shutterstock, Wikimedia, Mostphotos

Title:
kopiering_k.png
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
10056 B
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering och tillgängliggörande av produkten är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal med Bonus Copyright Access och den mycket begränsade rätten till kopiering för privat bruk.Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning och skadestånd till upphovsman/rättsinnehavare.
© 2019 Natur & Kultur, Stockholm
Title:
nok_loggo.png
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
19773 B