Gamification

LibraryFileContentPortlet

Ordkunskap

Här hittar du ett stort antal kopieringsunderlag med ordkunskapsövningar som hjälper eleverna att utöka ordförrådet och träna på ordförståelsen.

Ordkarta

Här är ett exempel på en ordkarta av ordet ”kreativ”. Gå igenom ordkartan med eleverna. Välj sedan ut några fler ord från Viktiga ord och fraser i början av kapitel 1 och låt eleverna fylla i tomma ordkartor. Eleverna kan arbeta antingen enskilt, i par eller grupp. Alla kategorier passar inte alla ord. Låt eleverna fylla i så mycket de kan. I denna övning får eleverna också träna på att muntligt förklara ord för en kurskamrat.

Ordkunskapsövningar

Här hittar du kopieringsunderlaget med övningar på ord från kapitlet. Här finns facit till övningarna också.