Gamification

LibraryFileContentPortlet

Kopieringsunderlag

Ramarna kan användas som ett verktyg när ni arbetar med böckerna och Barnkonventionen. Barnen tolkar artiklarna och ritar sin egen version.
Title:
Barnets bästa.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
325842 B

Title:
En egen plats.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
542956 B

Title:
Ett eget namn.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
426303 B

Title:
Få vård.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
315331 B

Title:
Gå i skola.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
190736 B

Title:
Känna trygghet.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
432663 B

Title:
Lek, vila och fritid.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
546651 B

Title:
Lika värde.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
417419 B

Title:
Säga sitt.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
205021 B

Title:
Äta mat.jpg
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
551263 B

Title:
Barnkonventionen A4.png
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
11716480 B