Gamification

LibraryFileContentPortlet

Mattetankar

MatteTankar är en serie häften kring matematikundervisning. Här lyfter vi fram viktiga områden som vi tycker behöver belysas och diskuteras.

Med MatteTankar vill vi få lärare, föräldrar och elever att reflektera över vad som är viktiga kunskaper i matematik. Vi vill undanröja hinder och bana väg för en matematikundervisning som hjälper eleverna att utveckla kunskaper som håller för fortsatt lärande.

undvikrakefallan07_08arinte015
Vill du även få häftet med post? Klicka här och beställ!

Grunden för mätning i förskoleklass

I detta häfte sätts fokus på vikten av en god grund för mätning. Goda grunder ger barnen möjlighet att lyckas i förskoleklassen, i skolan och senare i livet.

Undvik räknefällan i åk 1

I detta häfte sätts fokus på det vi menar är den största räknefällan i den tidiga matematikundervisningen. Vårt mål är att inge elev ska behöva hamna där.

0,7 + 0,8 är inte 0,15

I detta häfte sätts fokus på undervisningen om decimalsystemet. Det gäller att eleverna utvecklar kunskaper och förståelse som håller för fortsatt lärande.

Vad ska man ha allt räknade till?

I detta häfte sätter vi fokus på undervisning om problemlösningens alla delar. Det gäller att eleverna utvecklar kunskaper och förståelse som håller för fortsatt lärande!