Gamification

MenuPortlet

Bild för kapitlet

Kapitel 2

s 36 Sortera uppgifter

  1. A Dra uppgifterna till rätt ruta.

s 38 Överslag addition

  1. A Vilket tal är närmast.

s 39 Överslag subtraktion

  1. A Vilket tal är närmast.

s 46 Subtraktion med växling

  1. A Räkna med tiotal.
  2. B Räkna med hundratal.