Gamification

LibraryFileContentPortlet

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!


Title:
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! p171.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
1378520 B

__________
Natur & Kultur förfogar över samtliga immateriella rättigheter till inspelningen. Som användare av inspelningen får du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda inspelningen i undervisningssammanhang i Sverige. Du får inte (i) ändra eller kopiera någon del av eller hela inspelningen (ii) överföra eller sprida någon del av eller hela inspelningen vidare; (iii) skapa databaser elektroniskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela inspelningen; eller (iv) underlicensiera, överlåta, överföra, upplåta, låna ut, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt använda inspelningen kommersiellt eller göra inspelningen tillgänglig för tredje part.