Gamification

LibraryFileContentPortlet

1b Una entrevista con Tarik


Title:
Una entrevista con Tarik p20.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
1805121 B
Title:
¡Pronuncia! Betoning (p.25).mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
1128719 B
Title:
Ej5 p26.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
1288952 B
Title:
Ej8a p28.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
831596 B
Title:
Ej8c p28.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
487724 B
Title:
Ej10 p28.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
1571776 B


Grammatikfilmer

Unidad 1b: Obestämd artikel i singular


Unidad 1b: Bestämd artikel


Unidad 1b: Personliga pronomen


Unidad 1b: Poco, un poco de


Unidad 1b: Regelbundna ar-verb


Unidad 1b: Räkneord 30-100


Unidad 1b: Substantiv plural
__________
Natur & Kultur förfogar över samtliga immateriella rättigheter till inspelningen. Som användare av inspelningen får du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda inspelningen i undervisningssammanhang i Sverige. Du får inte (i) ändra eller kopiera någon del av eller hela inspelningen (ii) överföra eller sprida någon del av eller hela inspelningen vidare; (iii) skapa databaser elektroniskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela inspelningen; eller (iv) underlicensiera, överlåta, överföra, upplåta, låna ut, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt använda inspelningen kommersiellt eller göra inspelningen tillgänglig för tredje part.