Gamification

LibraryFileContentPortlet

4a Valentina, de Costa Rica


Title:
Valentina, de Costa Rica p81.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
1350038 B
Title:
Valentina, de Costa Rica Un día en la vida de Valentina p82.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
1599512 B
Title:
¡Pronuncia! Diftonger p85.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
532829 B
Title:
Ej9 p89.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
2460562 B

Grammatikfilmer

Unidad 4a: ¿A qué hora?


Unidad 4a: Diftongerande verb I (e-ie)


Unidad 4a: Diftongerande verb II (o-ue)


Unidad 4a: Verbet hacer


Unidad 4a: Verbet jugar
__________
Natur & Kultur förfogar över samtliga immateriella rättigheter till inspelningen. Som användare av inspelningen får du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda inspelningen i undervisningssammanhang i Sverige. Du får inte (i) ändra eller kopiera någon del av eller hela inspelningen (ii) överföra eller sprida någon del av eller hela inspelningen vidare; (iii) skapa databaser elektroniskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela inspelningen; eller (iv) underlicensiera, överlåta, överföra, upplåta, låna ut, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt använda inspelningen kommersiellt eller göra inspelningen tillgänglig för tredje part.