Gamification

LibraryFileContentPortlet

5b Soy Julia


Title:
Soy Julia p114.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
2958778 B
Title:
Ej2 p118.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
2847608 B
Title:
Ej8 p120.mp3
Alternative title:
Description:
Caption:
Keywords:
Authors:
Notes for internal use:
Copyright information:
File size:
1691614 B

Grammatikfilmer

Unidad 5b: Framförställt adjektiv
__________
Natur & Kultur förfogar över samtliga immateriella rättigheter till inspelningen. Som användare av inspelningen får du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda inspelningen i undervisningssammanhang i Sverige. Du får inte (i) ändra eller kopiera någon del av eller hela inspelningen (ii) överföra eller sprida någon del av eller hela inspelningen vidare; (iii) skapa databaser elektroniskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela inspelningen; eller (iv) underlicensiera, överlåta, överföra, upplåta, låna ut, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt använda inspelningen kommersiellt eller göra inspelningen tillgänglig för tredje part.