Gamification

LibraryFileContentPortlet

Information


Prova nya Mål 1 Interaktiv studiehandledning gratis!
Arbeta med Mål 1 i din takt med hjälp av självrättande övningar, diktamen, filmer, tester och uppgifter med enkla instruktioner. Läraren får enkelt en överblick över elevernas utvecklingssteg och progression. Eleverna får en tydlig arbetsgång och ser vad de behöver extra på.