Gamification

LibraryFileContentPortlet

El reto 2

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Ditt uppdrag är att ta reda på vad eleverna i din skola gör på fritiden.
Intervjua fem elever (som studerar spanska) om vad de gör på fritiden. Filma intervjuerna!

Börja med att presentera dig själv och berätta att du ska fråga några
ungdomar om deras fritid.

Följande punkter ska vara med i varje intervju:
  • Hälsa och fråga vad eleven heter.
  • Fråga vad eleven gör på fritiden.
  • Ställ två följdfrågor: hur ofta eleven gör det och vilka dagar.
  • Tacka så mycket och säg hej då.

Visa upp eller skicka filmen till din lärare.

¡Buena suerte!