Gamification

LibraryFileContentPortlet

El reto 8

¡Haz un diccionario!

Ditt uppdrag är att göra en mini-ordbok mellan spanska och quechua!
  • I textboken s. 62 hittar du några fraser på quechua, men nu vill du lära dig fler. På www.inkatour.com hittar du en ordlista mellan spanska och quechua. Sök på ”diccionario español quechua”.
  • Skriv ned 10 spanska ord som du skulle vilja lära dig på quechua och översätt dem. Gör en mini-ordbok, och glöm inte att orden ska stå i bokstavsordning!
  • När du är färdig, försök lära dig så många av orden som möjligt. Låt en kompis förhöra dig!

Visa upp eller skicka din mini-ordbok till din lärare.

¡Buena suerte!