Gamification

MenuPortlet

Bild för kapitlet

Me duele todo - Efter läsning

Vocabulario 1

 1. Lyssna på glosor I (sp)
 2. Lyssna på glosor II (sp)
 3. Para ihop ord och fraser (sv-sp)
 4. Skriv ord och fraser (sp-sv)
 5. Skriv ord och fraser (sv-sp)

Vocabulario 2

 1. Lyssna på glosor I (sp)
 2. Lyssna på glosor II (sp)
 3. Para ihop ord och fraser (sv-sp)
 4. Skriv ord och fraser (sp-sv)
 5. Skriv ord och fraser (sv-sp)

Vocabulario 3

 1. Lyssna på glosor I (sp)
 2. Lyssna på glosor II (sp)
 3. Para ihop ord och fraser (sv-sp)
 4. Skriv ord och fraser (sp-sv)
 5. Skriv ord och fraser (sv-sp)

Vocabulario 4

 1. Lyssna på glosor I (sp)
 2. Lyssna på glosor II (sp)
 3. Para ihop ord och fraser (sv-sp)
 4. Skriv ord och fraser (sp-sv)
 5. Skriv ord och fraser (sv-sp)

Vocabulario 5

 1. Lyssna på glosor I (sp)
 2. Lyssna på glosor II (sp)
 3. Para ihop ord och fraser (sv-sp)
 4. Skriv ord och fraser (sp-sv)
 5. Skriv ord och fraser (sv-sp)

Frases clave: Vara sjuk

 1. Lyssna på fraser I (sp)
 2. Lyssna på fraser II (sp)
 3. Para ihop fraser (sv-sp)
 4. Skriv fraser (sp-sv)
 5. Skriv fraser (sv-sp)
 6. Vara sjuk

Frases clave: Kroppsdelar 1

 1. Lyssna på fraser I (sp)
 2. Lyssna på fraser II (sp)
 3. Para ihop fraser (sv-sp)
 4. Skriv fraser (sp-sv)
 5. Skriv fraser (sv-sp)

Frases clave: Kroppsdelar 2

 1. Lyssna på fraser I (sp)
 2. Lyssna på fraser II (sp)
 3. Para ihop fraser (sv-sp)
 4. Skriv fraser (sp-sv)
 5. Skriv fraser (sv-sp)
 6. Kroppsdelar I
 7. Kroppsdelar II

Frases clave: Kraftuttryck

 1. Lyssna på fraser I (sp)
 2. Lyssna på fraser II (sp)
 3. Para ihop fraser (sv-sp)
 4. Skriv fraser (sp-sv)
 5. Skriv fraser (sv-sp)
 6. Kraftuttryck

Gramática

 1. Bien och bueno I
 2. Bien och bueno II
 3. Doler I
 4. Doler II