Gamification

MenuPortlet

Bild för kapitlet

Talkamrater för talen 1-10

1. 5-kamraterna

 1. 5-kamraterna

2. Likhetstecknets betydelse = och ≠

 1. Likhetstecknets betydelse = och ≠

3. Addition + och subtraktion –

 1. Addition + och subtraktion –

4. Talkamrater för talen 4, 3 och 2

 1. Talkamrater för talen 4, 3 och 2

5. Talfamiljer, samband mellan + och –

 1. Talfamiljer, samband mellan + och –

6. Talkamrater för talet 6

 1. Talkamrater för talet 6

7. Räkna med talen 0 1 2 3 4 5 6 på talraden

 1. Räkna med talen 0 1 2 3 4 5 6 på talraden

8. 10-kamraterna

 1. 10-kamraterna
 2. Räkna med 10-kamraterna

9. 9-kamraterna

 1. 9-kamraterna
 2. Räkna med 9-kamraterna

10. 8-kamraterna

 1. 8-kamraterna
 2. Räkna med 8-kamraterna

11. 7-kamraterna

 1. 7-kamraterna
 2. Räkna med 7-kamraterna

12. Räkna med talen 7 8 9 10 på talraden

 1. Räkna med talen 7 8 9 10 på talraden

13. Talen 7 8 9 10

 1. Talen 7 8 9 10

14. Alla talkamrater för talen 1–10

 1. Alla talkamrater för talen 1–10