Gamification

MenuPortlet

Bild för kapitlet

Räknemetoder utan övergångar

1. Talramsan 0-10

 1. Talrader 0-10
 2. Talen 0-10

2. Tiotalsramsan 0-100

 1. Talrader 0-100
 2. Tiotal

3. Talkamrater för talen 1-6

 1. Talkamrater för talen 1-6

4. Talfamiljer, samband mellan + och -

 1. Talen 1-6 addition
 2. Talen 1-6 subtraktion
 3. Talen 1-6 blandat
 4. Talfamiljer 1-6

5. Talkamrater, generalisera till tiotal

 1. Talen 1-6 addition
 2. Talen 1-6 subtraktion

6. Tiotal och ental

 1. Med bilder
 2. Med tal

7. Siffrans plats avgör värdet

 1. Siffrans plats avgör värdet

8. Tiotal och ental med stenar i fåror

 1. Tiotal och ental med stenar i fåror

9. Nollan, en viktig uppfinning

 1. Nollan, en viktig uppfinning

10. Addition med ental eller tiotal, konkret

 1. Addition med ental eller tiotal, konkret

11. Addition med ental eller tiotal, siffror

 1. Addition med ental eller tiotal, siffror

12. Addition och subtraktion med tvåsiffriga tal, konkret

 1. Addition och subtraktion med tvåsiffriga tal, konkret

13. Addition och subtraktion med tvåsiffriga tal, siffror

 1. Addition och subtraktion med tvåsiffriga tal, siffror