Gamification

MenuPortlet

Bild för kapitlet

Taluppfattning 1-100

1. Entalen 1 - 9, tiotalen 10 - 90

 1. Entalen 1 - 9, tiotalen 10 - 90

2. Talkamrater, generalisera till tiotal

 1. Talkamrater, generalisera till tiotal

3. Tiotal och ental

 1. Tiotal och ental

4. Siffrans plats avgör värdet

 1. Siffrans plats avgör värdet

5. Nollan, en viktig uppfinning

 1. Nollan, en viktig uppfinning
 2. Addition med ental eller tiotal, siffror

6. Talen 11 - 19

 1. Talen 11 - 19

7. Tallinjen 0 - 100

 1. Tallinjen 0 - 100

8. Tiotalsövergångar +

 1. Tiotalsövergångar +

9. Tiotalsövergångar –

 1. Tiotalsövergångar –

10. 10 - hopp

 1. 10 - hopp

11. Storleksordna tal

 1. Välj > eller <
 2. Välj tal

12. Uppskattning, talen 0-100

 1. Uppskattning, talen 0-100

13. Hundratal, tiotal och ental

 1. Bokstäver och egyptiska symboler
 2. Bokstäver och fåror

14. Tresiffriga tal

 1. Talens grannar
 2. ± olika talsorter

15. Tresiffriga tal, olika hopp

 1. 10-hopp + och –
 2. 100-hopp + och –