Gamification

MenuPortlet

Bild för kapitlet

Talen 11-19

1. Jämför tiotalsramsan och entalsramsan

 1. Tiotalsramsan 0-100
 2. Talkamrater, generalisera till tiotal

2. Tiotal och ental

 1. Tiotal och ental

3. Talen 11-19 med tiotal och ental

 1. Talen 11-19 med tiotal och ental

4. Talen 11-19 på tallinjen

 1. Talen 11-19 på tallinjen

5. Subtraktion, ta bort och skillnad

 1. Subtraktion, ta bort och skillnad

6. Talkamrater och talfamiljer

 1. Talkamrater och talfamiljer

7. Talen 11-19 utan tiotalsövergångar

 1. Talen 11-19 utan tiotalsövergångar

8. 10 + ental

 1. 10 + ental

9. 10-kamraterna

 1. 10-kamraterna

10. 9 + ental

 1. 9 + ental

11. 8 + ental

 1. 8 + ental

12. 7 + ental

 1. 7 + ental

13. Alla talkombinationerna

 1. Alla talkombinationerna addition
 2. Alla talkombinationerna subtraktion