Gamification

MenuPortlet

Bild för kapitlet

Räknemetoder med övergångar

1. Växla tio ental till ett tiotal

 1. Växla tio ental till ett tiotal

2. Fyll på till nästa tiotal

 1. 10-kamraterna
 2. Fyll på till nästa tiotal

3. Lägg till ental

 1. Dela upp tal
 2. Räkna med övergång, ensiffriga tal
 3. Räkna med övergång, tvåsiffriga tal

4. Uppställning utan övergångar +

 1. Uppställning utan övergångar +

5. Uppställning med minnessiffra +

 1. Uppställning med minnessiffra +

6. Uppställning med två minnessiffror

 1. Uppställning med två minnessiffror

7. Välja räknemetod

 1. Huvudräkning utan övergång, tvåsiffriga tal
 2. Huvudräkning utan övergång, tresiffriga tal
 3. Huvudräkning utan övergång, ensiffriga tal

8. Växla ett tiotal till tio ental

 1. Växla ett tiotal till tio ental

9. Ta bort ental

 1. Dela upp tal
 2. Räkna med övergång, ensiffrigt tal
 3. Räkna med övergång, tvåsiffrigt tal

10. Talen ligger nära varandra, räkna upp skillnaden

 1. Talen ligger nära varandra
 2. Talen ligger nära varandra eller talsorterna räcker till

11. Uppställning utan växling –

 1. Uppställning utan växling –

12. Uppställning med en växling –

 1. Uppställning med en växling –

13. Uppställning med en två växlingar –

 1. Uppställning med en två växlingar –

14. Välja räknemetod –

 1. Huvudräkning utan övergång, tvåsiffriga tal
 2. Huvudräkning utan övergång, tresiffriga tal
 3. Talen ligger nära varandra eller talsorterna räcker till
 4. Huvudräkning med övergång, ensiffrigt tal

15 Överslagsräkning + och –

 1. Hur många tiokronor behövs?
 2. Räcker pengarna +